Vejle Boligadvokat – fra Hviid Advokater

Når det kommer til så stor, vigtig – og dyr – en beslutning som en bolighandel er, kan det aldrig betale sig at gå på kompromis. Et boligkøb er en højrisikohandel, og kan ende fatalt for dig som boligkøber, hvis du ikke træffer dine forholdsregler og sætter dig rundigt ind i tingene. For de allerfærreste gælder dog, at man som lægmand har tid eller mulighed for at læse samtlige dokumenter, som hidrører fra en bolighandel, igennem – og selv hvis man havde, er det ikke sikkert, at man ville være opmærksom på selv de mest almindelige faldgruber. Og derfor kan man nemt risikere at komme grueligt galt af sted, når man køber ny bolig – med så ulykkelige konsekvenser som teknisk insolvens og tvangsauktion til følge.

Når du køber bolig, sker dette typisk gennem en ejendomsmægler. Men selv om det formelt set hedder en ”mægler”, er ejendomsmægleren sjældent – for ikke at sige aldrig – 100% upartisk. Ifølge gældende lovgivning er det nemlig ikke tilladt for en boligsagkyndig at tage begge parters parti i en bolighandel, og da mæglers provision afhænger af gennemført salg, vil han typisk tage sælgers parti. Dette kan betyde, at han ikke nødvendigvis oplyser dig om alle de sagforhold, der vedrører din nye drømmebolig, især ikke de, der kunne risikere at have indflydelse på din beslutning om at købe den. Du kan således, uden kyndig vejledning, risikere at købe katten i sækken – og det har man ikke lyst til, når det gælder en bolighandel, som for det første ikke refunderes når slutsedlen er underskrevet, for det andet er en udskrivning i millionklassen.

Og det er hér, din boligadvokat kommer ind i billedet. En god og dygtig boligadvokat har typisk mange års erfaring med boligmarkedet, og vil kunne gennemskue alle de vigtigste sagforhold omkring bolighandelen – og oplyse dig på en saglig og nøgtern måde om de forhold, som måtte have betydning for din beslutning om at investere i boligen. Det kan for eksempel være, at mægler har glemt at oplyse om den byggesag, som påbegyndes næste år, og som finansieres ved en forhøjelse af fællesudgifterne – eller det kommunale boligprojekt, som skal skyde op på den tomme grund lige over for din altan, og som kan forringe din boligs værdi voldsomt.

Hviid Boligadvokater hjælper dig sikert og trygt gennem dit køb af bolig. Boligadvokaten i Vejle har mange års erfaring på bagen, og vil være med dig fra start til slut gennem hele den – til tider – kringlede købsproces.