Spring ventelisterne over – få en henvisning til privathospital

Lider du af problemer med knæet, hoften, anklen eller albuen, kroniske smerter, problemer med maven eller måske gigt, rygsmerter eller kroniske smerter? Oplever du, at ventetiderne i det offentlige sundhedsvæsen er alt for lange, og føler du dig stresset over at skulle vente i uger og måneder på tilbud om udredning og behandling? Så skal du vide, at du, hvis der er mere end fire ugers ventetid på udredning og behandling i det offentlige, har ret til at blive henvist til behandling på et privathospital. Denne ret gælder uanset om du har en privat sygeforsikring som for eksempel Danmark eller en sundhedsforsikring gennem dit arbejde, eller ej. Alle i Danmark har ret til udredning og behandling på et privathospital, hvis ventetiderne i det offentlige overskrider fire uger.

I modsætning til det offentlige sygehus væsen har privathospitaler ikke lange ventelister. Når du bliver henvist til behandling på et privathospital, bliver der taget stilling til dit problem med det samme. Der sammensættes et team af behandlere, som tager udgangspunkt i din sygdomshistorik og din gennerelle helbredstilstand, og du vil blive underkastet grundige undersøgelser, som har til hensigt at afdække de nøjagtige årsager til din lidelse. Generelt kan det siges, at fagligheden på de danske privathospitaler er meget høj, og da der er mere tid og flere ressourcer til rådighed end i det offentlige system, kan behandlingerne tilrettelægges individuelt – med en høj grad af patienttilfredshed til følge.

De fleste, som har været igennem et behandlingsforløb på et privathospital, vil kunne berette om en utroligt behagelig hospitalsoplevelse, hvor de virkelig følte, at de var i gode og sikre hænder. Læs mere om privathospitalet Aleris-Hamlet, og hvad dette hospital kan tilbyde dig, på aleris.dk